Kursy techniczne

Kursy techniczne w ramach ASTD

Advanced EAN do 40 m - 1200 PLN (+ certyfikat + gazy)

  1. Program jest przeznaczony do rozwijania umiejętności i wiedzy nurka w zakresie użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu sportowym. Dodatkowo rozwija nurka w zakresie sprawności pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania na mieszaninach wzbogaconych w tlen.

  2. Program uczy nurkowań z ograniczoną dekompresją przy użyciu mieszanki O2 do ciśnienia parcjalnego 1.5 ata

  3. Kurs  obejmuje  stosowanie  mieszanin  nitroksowych  od  21%  do  nie  więcej  niż  40%  tlenu,  do maksymalnej wartości ciśnieniacząstkowego tlenu (PO2) 1,5 bar / ATA = 150 kPa dla gazów do przebywania  na  dnie  (Bottom  Gas)  oraz  w  zakresie  od  21%  do  maksymalnie  50%  tlenu  do maksymalnie 1,6 bar PO2 / ATA = 160 kPa dla mieszaniny oddechowej użytej do dekompresji (Deco Gas)..

 
Wymagania
Kandydat musi posiadać uprawnienia Nitrox Diver i Deep Diver oraz posiadać minimum 40 zalogowanych nurkowań, z których 10 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów. Ukończone 18 lat. Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 

Technical Diver - 40 m - 1500 PLN (+ certyfikat + gazy)

Kurs nurkowania Technical Diver jest pierwszym kursem technicznym i jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości od 30 m do 40 m z wykorzystaniem sztucznych mieszanin oddechowych typu  Nitrox EANx. Program dostarcza lepszego zrozumienia ograniczeń wykorzystania sztucznych mieszanin oddechowych typu EANx oraz czystego tlenu w nurkowaniu oraz dekompresji. Program przygotowuje do wykonywania nurkowań do głębokości 40 m.
 
Wymagania
Kursant powinien posiadać stopień  Advanced EANx Diver oraz zalogowanych minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 pomiędzy 30 a 40 m. Ukończone 18 lat.
Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 

Normoxic Trimix - 60 m - 2000 PLN (+ certyfikat + gazy)

Kurs nurkowania Normoxic Trimix Diver jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości 40 m do 66 m, ale nie chcą oddychać powietrzem na głębokościach poniżej 39 m. Program uczy wykorzystania Trimixu dla ograniczenia narkozy azotowej przy nurkowaniu na te głębokości. Program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań Trimixowych do głębokości 66 m.
 
Wymagania
Kursant powinien posiadać stopień  Technical Diver oraz zalogowanych minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 pomiędzy 30 a 40 m. Ukończone 18 lat.
Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 
 

Kurs łączony - Technical Diver+ Normoxic Trimix - 2200 PLN (+ 2 certyfikaty + gazy)

 
Kursy prowadzi doświadczony instruktor i nurek techniczny ASTD Krystian Gąstalik
 
Zakładamy, że każdy płetwonurek na tym etapie posiada już własny sprzęt lub przynajmniej podstawowe elementy ekwipunku. Brakujący sprzęt udostępniamy oczywiście w cenach promocyjnych zgodnie z cennikiem wypożyczalni sprzętu.
 

 

w projekcie strony wykorzystano zdjęcia Krzysztofa Starnawskiego - www.dualrebreather.com

Script logo