Kursy jaskiniowe

  • kurs jaskiniowy Technical Cave Diver

    kurs jaskiniowy Technical Cave Diver

Technical Cave Diver ASTD (full cave)

Rebreather Technical Cave Diver ASTD

 

Kurs Technical Cave/Mine Diver jest przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swe możliwości w zakresie nurkowania w pomieszczeniach zamkniętych typu  jaskinie/kopalnie i jest to kontynuacją kursu Cavern Diver.  Kurs obejmuje  wykorzystanie  mieszanin  nitroxowych  od  21%  do  maksymalnie  100% tlenu (w zależności od uzyskanych uprawnień na kursach technicznych). Szkolenie  praktycznej  wiedzy  z  zakresu  konfiguracji  oraz  technik  używanych  w  nurkwaniu technicznym bazuje na kursie Technical Diver.

Wymagania wstępne:
1. Kwalifikacje  ASTD Technical  Diver, albo równoważne.
2. Doświadczenie, które instruktor uzna za wystarczające.
3. Minimalna granica wiekowa to 18 lat.
4. Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
5. Minimum 100 nurkowań, z których 30 na głębokość poniżej 30 metrów.

Teoria podana jest w podczas prezentacji Technical Cave/Mine Diver – Nurek Jaskiniowy. Zajęcia praktyczne w pierwszej fazie odbywają się na wodach otwartych (około 400 minut).
Po zakończeniu pierwszej fazy na wodach otwartych dalsza cześć kursu kontynuowana jest w przestrzeniach zamkniętych (minimum 8 nurkowań).

Cena kursu: 4000 PLN - Połowa płatna przed warsztatami na wodach otwartych w kraju, a pozostała kwota przed wyjazdem na nurkowania jaskiniowe.

Cena nie zawiera sprzętu, gazów, wstępu na płatne zbiorniki oraz przejazdu i pobytu za granicą.

Zajęcia prowadzi ASTD Cave Diver Instructor Jacek Strejczyk

w projekcie strony wykorzystano zdjęcia Krzysztofa Starnawskiego - www.dualrebreather.com

Script logo