Experienced Deep Diver

Experienced Deep Diver ASTD - doświadczony nurek

Kurs EDD jest następnym kursem, który pozwala nurkom AOWD zyskanie głębszej wiedzy i dodatkowego praktycznego doświadczenia. Kurs kwalifikuje do nurkowania z wykorzystaniem powietrza do maksymalnej głębokości 40 metrów na wodach otwartych oraz uprawnia do nurkowania dekompresyjnego w środowisku bez przeszkód (strop). Aby przystąpić do kursu wymaganych jest ukończone 18 lat,  minimalnie 30 nurkowań, z czego 15 nurkowań na głębokości między 20 a 30 metrów. Podczas kursu nauczysz się przeprowadzać nurkowania dekompresyjne w oparciu o komputer, jak i rozpisany runtime.

 

Wymagania wstępne

 1. Kwalifikacje ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Zaawansowany nurek lub równoważne kwalifikacje (AOWD dla RSTC, nurek CMAS P ** itp.).
 2. Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat. 3. Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 3. Minimalnie 30 nurkowań, z czego 15 nurkowań do głębokości między 20 a 30 metrów.

 

Wymagane wyposażenie

 1. Sprzęt powinien być zawsze odpowiedni do warunków, w których odbywa się szkolenie.
 2. Co najmniej pojedyncza butla ze sprężonym powietrzem z podwójnym zaworem, dwa automaty oddechowe - regulatory - skonfigurowane jako główny i zapasowy. Urządzenie wskazujące ciśnienie w butli (np. wodoszczelny manometr). Kompensator wyporności BCD. Zalecany pierwszy stopień automatu głównego z wężem o długości 150-210 cm.
 3. Zalecana konfiguracja to zestaw dwubutlowy z połączonymi butlami.
 4. Zalecane jest korzystanie z zapasowego środka wyporu (suchy skafander itp).
 5. Boja dekompresyjna i szpulka.

 

Teoria

 1. Powtórzenie wiedzy z poprzednich kursów.
 2. Ograniczenia w korzystaniu z powietrza do nurkowania i fizjologiczne aspekty nurkowania głębokiego.
 3. Psychologiczne aspekty nurkowania.
 4. Planowanie nurkowania z wykorzystaniem powietrza do głębokości 40 metrów.
 5. Kwestia dekompresji w nurkowaniu.
 6. Problemy techniczne nurkowania do głębokości 40 metrów.
 7. Zespół nurkowy.
 8. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Praktyka na wodach otwartych

 1. Praktyka w zakresie prawidłowego wykonywania przystanków dekompresyjnych w tym zgodności wznoszenia między przystankami z prędkością 3 m/min.
 2. Demonstracja kontroli przed zanurzeniem – S drills (OOA, Bubble check oraz Valve drill) i kompletny Valve drill (zamykanie i otwieranie zaworów oraz zmiana automatów).
 3. Demonstracja poprawnego wyważenia oraz trymu.
 4. Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi nurka bez powietrza (out of air) oraz bez maski przez dzielenie się powietrzem oraz kontrolowane wynurzenie z głębokości co najmniej 30 metrów.
 5. Wykorzystanie boi dekompresyjnej na wodach otwartych oraz ćwiczenie dekompresji na boi.
 6. Demonstracja planowania nurkowania (planowanie zużycia podczas dekompresyjnego nurkowania “pionowego”, np. Rock Bottom). Następnie wdrożenie tego planu podczas nurkowania.
 7. Liczenie dekompresji z użyciem wszystkich dostępnych narzędzi.
 8. Wykazać zdolność radzenia sobie z sytuacją nagłej utraty pływalności lub dodatniej pływalności.
 9. Umiejętność oddychania z wzbudzonego automatu.
 10. Przepłynięcie w pełnym stroju nurkowym na powierzchni 300 metrów.
 11. Pomaganie wyczerpanemu nurkowi - holowanie na powierzchni na odległość co najmniej 100 metrów.

 

CENA

Experianced Deep Diver ASTD - patrz cennik

Kurs indywidualny + 50%.

Brakujący sprzęt na czas kursu GRATIS

 

 

Script logo