EFR + Rescue Diver

EFR - kurs pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej (niezbędny do kursu Rescue Diver)

Kurs pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej (na życzenie również w zakresie pomocy dzieciom i niemowlętom) uczy podstawowych zasad postępowania w przypadku zagrożenia życia. Kurs Emergency First Response jest wymagany do przystąpienia do kursu Rescue Diver. Najczęściej kursy są ze sobą połączone i kursant otrzymuje dwa certyfikaty. Osoba posiadająca przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy, zdobyte np. w ramach szkoleń organizowanych przez zakłady pracy, po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia nie starszego niż 2 lata może przystąpić do Kursu Rescue Diver z pominięciem kursu EFR.

CENA

Kurs EFR - patrz cennik

 

Rescue Diver - ratownik nurkowy

Poważny i satysfakcjonujący kurs nurka ratownika wzmacnia zaufanie w posiadane umiejętności nurkowe oraz uczy prawidłowych zachowań w sytuacjach awaryjnych. W ramach kursu uczestnicy uczą się prawidłowego rozpoznawania stresu i zapobiegania mu, rozwiązywania problemów związanych ze sprzętem, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zarządzania akcją ratunkową. Certyfikat Rescue Diver jest niezbędny do zdobycia najwyższego, honorowego certyfikatu w nurkowaniach rekreacyjnych Master Scuba Diver.

 

Przebieg kursu

 1. Wykłady teoretyczne / film
 2. Zajęcia basenowe.
 3. Ćwiczenia na wodach otwartych.
 4. Egzamin w postaci 2 scenariuszy wypadków nurkowych.

 

Zakres ćwiczeń

 1. Zmęczony nurek na powierzchni wody (dopłynięcie, ocena, kontakt, uspokajanie, asystowanie i transport).
 2. Reakcja z brzegu lub łodzi - bez wchodzenia do wody, wejście do wody, techniki wyjścia.
 3. Problemy pod wodą - wyczerpany nurek, brak powietrza.
 4. Brak powietrza - wynurzenie awaryjne.
 5. Zaginięcie nurka - procedury prowadzenia poszukiwania.
 6. Wydobycie nieprzytomnego nurka - ćwiczenia z wynurzania , wyciąganie nieprzytomnego nurka.
 7. Nieprzytomny nurek na powierzchni - sztuczne oddychanie, ściąganie sprzętu.
 8. Wynoszenie nieprzytomnego nurka - oddychający, nie oddychający, techniki wynoszenia z wody.
 9. Wypadki związane z oddychaniem powietrzem pod ciśnieniem.

 

CENA

Kurs Rescue Diver - patrz cennik

Kurs indywidualny + 50%.

Brakujący sprzęt na czas kursu GRATIS

 

 

Script logo