Divemaster

Divemaster - pierwszy profesjonalny stopień nurkowy

Zdobycie certyfikatu Divemastera oznacza uzyskanie pierwszego stopnia zawodowego w branży nurkowej i wprowadzenie swoich nurkowań na wyższy poziom. Kursanci uczą się pomagać innym nurkom, chronić środowisko wodne, zapobiegać problemom i je rozwiązywać oraz zdobywają uprawnienia do nadzorowania nurkowań, asystowania instruktorom w czasie kursów, a także samodzielnego prowadzenia niektórych programów. Wymagane jest ukończone 18 lat i 40 zalogowanych nurkowań oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do płetwonurkowania. Kurs jest zgodny z normą EN 14153-3

 

Kandydaci na Divemastera muszą spełnić wymagania zaliczeniowe kursu oraz:

   1) zaliczyć sesje teoretyczne, włącznie ze Sprawdzianami wiedzy w Manualu Divemastera PADI oraz zdać egzamin końcowy;

   2) przygotować plan akcji ratunkowej dla danego miejsca nurkowego;

   3) zaliczyć ćwiczenia pływackie;

   4) zaliczyć ocenę umiejętności ratowniczych;

   5) zaliczyć warsztaty oraz ocenę umiejętności nurkowych;

   6) zaliczyć zadania na wodach otwartych;

   7) zaliczyć warsztaty z programów prowadzonych przez Divemasterów;

   8) zaliczyć praktyki;

   9) spełnić wymagania odnośnie profesjonalizmu.

Ponadto nasi kursanci zapoznają się z pracą centrum nurkowego od podszewki np. logistyka i obsługa kompresora. Nie prowadzimy kursów symulowanych - kandydaci na Divemasterów szkolą się, asystując w prawdziwych kursach zdobywając nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie.

 

Tytuł Divemastera uprawnia do:

  • podjęcia pracy zawodowej w centrach nurkowych w Polsce i za granicą;
  • podjęcia dobrze płatnej pracy przy połowie przegrzebków w Szkocji;
  • asystowania przy kursach nurkowych;
  • prowadzenia wycieczek podwodnych.

 

CENA

Kurs Divemastera - patrz cennik

Zakładamy, że każdy płetwonurek na tym etapie posiada już własny sprzęt lub przynajmniej podstawowe elementy ekwipunku. Brakujący sprzęt udostępniamy oczywiście w cenach promocyjnych zgodnie z cennikiem wypożyczalni sprzętu.

 

Script logo